30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

پاتریس تانکر LNG قرار است در ماه آوریل به ترمینال کووالت ایالات متحده وارد شود: Platts cFlow

همانطور که Dominion Energy آماده سرویس تجاری برای شروع در ترمینال صادرات LNG CovePoint است، یک تانکر جدید روز دوشنبه به عنوان مجهز به تاسیسات مریلند پس از یک مقصد قبلی، جایگزین مقصد خود شد که توسط نرم افزار ردیابی S amp P General Platts تغییر یافته است. cFlow نشان می دهد که BP Chartered Patris که در ماه فوریه وارد خدمت شد و توسط مشارکت بین K Line Shipping و مالک دریایی یونان به تصویب رسید. Chandris در حال حاضر در دریای عرب است و قرار است در تاریخ 9 آوریل به CovePoint برسد. این اطلاعات نشان می دهد که این یک پیش نویس تاریخی است که نشان می دهد tanker partly loaded است